Kemping Šikland - Šiklův mlýn üdülőhely

Közös egészségügyi üdülőhelyek

Az együttműködés nevéhez fűződik az első kétnemzetiségű kórház létrehozása az európai térségben. A kórház a spanyol-francia határon, Puigcerdá városában található. A francia lakosoknak több mint kilómétert kellett utazniuk a legközelebbi francia kórházba, ahol teljes körű ellátást kaphattak.

A legújabb csúszdapark

A szolgáltatások igénybevételéhez a betegeknek érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy tartózkodási igazolvánnyalérvényes európai egészségbiztosítási kártyával és esetlegesen a korábbi orvosi leleteikkel kell rendelkezniük. A felmerült költségeket azon helyi egészségbiztosítási alapok fedezik, amelyekben a beteg az európai egészségbiztosítási kártya alapján tartózkodik. Akciótervük térdbetegség bursitis fő irányvonalat jelöl ki.

Az első, az ún. Az Eurocity programjával lehetővé tette, hogy mindkét település vonzóvá váljon az állami és a magánberuházások számára, amelyek elősegítik a közös és meglévő erőforrások további hatékony felhasználását. Az öt tag a bázeli, freiburgi, elzászi, strasbourgi és karlsruhe-i egyetemek, melyek elsősorban a kvantumfizikára, kvantumtechnológiára, precíziós gyógyászatra, fenntartható tudományokra és kulturális tanulmányokra fókuszáló közös kutatást végeznek.

Állapotjelentés

Két- és háromnemzetiségű bachelor- és mesterképzések létrehozását tették lehetővé, melyek kölcsönösen igazolják és elismerik a diákok és a személyzet korábban megszerzett készségeit, így biztosítva ezzel az egyetemek közötti könnyebb átjárhatóságot. Nagy hangsúlyt fektetnek a mobilitást akadályozó különbségek lebontására, egyszerűsíteni kívánják az egyetemek közötti utazást akár kedvezmények biztosításávalvalamint egységesíteni tervezik az egyetemek akadémiai naptárait is.

A projekt három, kronológiai sorrendben felállított munkacsomagon alapul. Adatgyűjtés az egyetem által nyújtott tapasztalatokról a tanulók, kutatók és személyzet részéről, A hallgatói mobilitási programok révén megtanulható készségek számbavétele, Platform létrehozása, mely hozzájárulhat a harmadik felek egyetemeivel folytatott további fejlesztések és megbeszélések pozitív kimeneteléhez.

Bejelentkezve

A projekt célja egy európai egyetem közös egészségügyi üdülőhelyek. Tevékenységi körük folyamatosan bővül, jelenleg hat, határ menti kihívást jelentő témára koncentrálnak, ezek a következők: Az első kihívás az Eurometropolis identitásának megalkotása, az ugyanazon területhez való tartozás érzésének erősítése.

közös egészségügyi üdülőhelyek

Ez azt jelenti, hogy a legmodernebb kommunikációs eszközöket kell használni annak biztosítása érdekében, hogy az Eurometropolist és annak tevékenységeit a helyiek is a magukénak tudhassák és megértsék.

Második kihívás a terület elérhetőségének, valamint a polgárok, a munkavállalók és az áruk mobilitásának javítása.

Európai Területi Társulás

Az Eurometropolis harmadik kihívása a minőségi szolgáltatások közös egészségügyi üdülőhelyek kidolgozása. Ez az egészségügyi ellátáshoz, az oktatáshoz, a fenntartható energiához való megfelelő hozzáférés biztosítását jelenti, valamint a vállalkozások és a kutatóközpontok közötti szoros kapcsolat kialakítását foglalja magában.

közös egészségügyi üdülőhelyek

A negyedik kihívás a területfejlesztés összehangolt irányítása, melyen keresztül az ötödik kihívás is leküzdhető lehet: helyi tevékenységek támogatása és munkahelyteremtés. Végül a hatodik kihívás az Eurometropolis hatékony irányítása, mint egy uniós, nemzeti és helyi szinten is elismert eurorégió.

A projekt támogatja továbbá a tanárok, gyakornokok és tanulók mobilitását is, valamint ikerintézmények létrehozásával igyekeznek erősíteni a felek közötti szakmai kapcsolatokon.

Akciótervükben a rövid távú közlekedési fejlesztések és elképzelések kerülnek meghatározásra, mint például a határon átlépő utasforgalom növelése, valamint a jegyértékesítő rendszerek harmonizálása.

Jelenleg két határon átívelő közösségi közlekedési szolgáltatása van, melyek közül az egyik egy vasútvonal Lille, Kortrijk és Tournai között, a másik pedig autóbuszjárat indítása Mouscron BelgiumWattrelos Franciaország és Roubaix Franciaország között.

Az együttműködés keretében folyamatban van a francia és belga közös egészségügyi üdülőhelyek kölcsönös elfogadása, mely a diákok, az idősek és a munkanélküliek kedvezményes utazását is lehetővé fogja tenni. A városok közötti közlekedés árainak jelentős mértékű csökkentése ösztönzően hat a határ mentén élők mobilitására, ezzel növelve a határátlépések számát.

Sokan voltunk

Energiahatékony, és ökológiai szempontból fenntartható közvilágítási rendszer kiépítését segíti elő, amely a közpénzek megtakarítása szempontjából sem utólagos. A közvilágítás energiahatékonysági projektjét a Kutatási, Innovációs és Fejlesztési Ágazati Tanács felügyeli.

A Duero-Douro hasonló stratégiát dolgoz ki a vízszolgáltatás területére vonatkozóan, továbbá tevékenysége az erdőtüzek valószínűségének csökkentésére is kiterjed. Az elemzés megvizsgálta az adózási szempontokat, a társadalombiztosítási rendszereket, nyugdíjjogosultságokat és hasonló eltéréseket.

A régiók gyengeségei és a kiaknázatlan lehetőségek együttes figyelembe vétele rávilágított arra, hogy az eurorégió egyes területeken integrált gazdasági övezetet alakíthat ki, és hogy a régiók közötti munkaerőpiac összevonása javíthatja a helyi polgárok kilátásait.

A tanulmány számos ajánlást tartalmaz a határokon átnyúló mobilitás fejlesztésére. Cél, egy információs weboldal kialakítása és folyamatos fejlesztése www.

Több képzést terveznek a régiókban működő közintézmények összekapcsolása és határokon átnyúló képzések népszerűsítése céljából. Ezeket a területeket stratégiai jelentőségűnek tartják az EGTC-tevékenységek szempontjából, mivel lehetőséget nyújtanak a határokon átnyúló térség gazdasági és társadalmi kohéziójának erősítésére.

közös egészségügyi üdülőhelyek

Az egyes területek sajátos igényei szerint szakemberek, mint az egyetemek, az önkormányzatok, a helyi sport- és kulturális egyesületek és kórházak képviselői végzik a munkát. A projekt előtt a három települési önkormányzat fejlesztési tervei soha nem voltak egységesek, amely az Isonzo Soča határon átnyúló természeti park közös turisztikai marketingtervével változott meg, ezek jelenleg is megvalósítás alatt vannak Eurovelo összeköttetés, lakókocsi parkolók kialakítása.