Sérülések és gyakori problémák az állatgyógyászatban

Ízületi betegségek osztályozása az állatgyógyászatban

Hírek A huminsavak alkalmazási lehetőségei az állatgyógyászatban Az emésztőszervek betegségei és funkciós zavarai különböző betegségcsoportokba sorolhatók enteritis, diarrhoe, dyspepsia.

Termékleírás

Ezen betegségek kezelése egyre bonyolultabbá válik, mert a kemoterápiás és antibiotikumos kezelésekkel egyre több hatóanyag kerül az állatok szervezetébe. Ezáltal számolni kell rezisztencia kialakulásával, toxikológiai mellékhatásokkal, allergia kialakulásával, valamint immunredszeri problémákkal. Mindezekből kifolyólag előtérbe kerülnek az alternatív gyógymódok alkalmazása és a megelőzés jelentősége.

Az új Európai Uniós törvények szigorítják az antibiotikumok alkalmazási lehetőségeit.

ízületi betegségek osztályozása az állatgyógyászatban

Az alternatív hatóanyagokkal kapcsolatban nem csak az a fontos kérdés, hogy milyen mértékben baktericid vagy antivirális sajátságúak, hanem legalább annyira fontos, hogy ne legyenek káros mellékhatásaik. Vagyis velük szemben a legfontosabb követelmények, hogy ne legyenek toxikusak metabolitjaikn semne váltsanak ki káros immun -és allergiás reakciókat, ugyanakkor természetesen az adott betegségcsoporttal szemben hatásosak legyenek elsősorban a megelőzés terén, de a már kialakult betegségekkel szemben is.

Mindezen követelményeket kielégítő hatóanyagok a természetes huminsav kivonatok. Ezen természetes hatóanyagok messzemenően megfelelnek a fenti követelményeknek és alkalmazásuk új fejezetet nyithat az állatgyógyászatban és a takarmányozásban, mint egyes antibiotikumos és chemoterápiás készítmények alternatívái, és összességében mint a fajlagos takarmány hasznosulást javító, gazdaságos készítmények.

2 fok arthritis

A huminsavak keletkezése és osztályozása A huminsavak az un. A huminsavak a tőzeg fázisban keletkeznekde a feketeszénben már nem találhatóak meg, lebomlanak.

ízületi betegségek osztályozása az állatgyógyászatban

A huminsavak polimer molekulák lévén széles molekula méret tartományban helyezkednek el, artrózis urumqi kezelése az átmenet folyamatos. Humin anyag: Óriásmolekulákká szerveződött huminsav molekulák melyek már lúgos közegben sem oldódnak.

Vélemények

Huminsavak: többes szám a huminsav, himatomelánsav és a fulvosav összefoglaló neve. Humátok: a huminsavak sói pl. Fe-humát 2. A huminsavak szerkezete A huminsavak 3 dimenziós makromolekulák, természetes polimerek melyek hasonló szerkezetű monomer ízületi betegségek osztályozása az állatgyógyászatban épülnek fel. Egyrészt állnak egy quinon szerkezetű központi magból, másrészt az ehhez kapcsolódó hidroxil és karboxil ligandumokból.

ízületi betegségek osztályozása az állatgyógyászatban

Attól függően, hogy a huminsavakat milyen természetes alapanyagból vonjuk ki és a kivonás milyen ízületi betegségek osztályozása az állatgyógyászatban történik, az irodalomban számos egyéb vegyületet is a huminsavak közé sorolnak szénhidrát jellegű molekulák, flavonoidok, kinoidok, lignin származékok stb.

Ezek a csoportok a vizsgált minta tisztaságától és eredetétől függően bonyolult térbeli szerkezeteket képesek kialakítani.

Bevált aromakeverékek

Meg kell azonban jegyezni, hogy ezek nem huminsav alkotó molekulák és jelenlétük egyes vizsgált mintákban rengeteg félreértésre ad okot az irodalomban és a gyakorlatban. A huminsavak természetes quinon vegyületeknek tekinthetők, hiszen az aromás magon lévő quinon csoportoknak köszönhetően elektron donor és akceptor molekulaként képesek részt venni biokémiai folyamtokban.

ízületi betegségek osztályozása az állatgyógyászatban

Ezen tulajdonságuk alapján nevezhetjük őket biológiailag aktív anyagoknak. A huminsavak jellemző kémiai, biokémiai reakciói a következő három tulajdonságra vezethető vissza: Komplexképzés: az aromás karboxil és hidroxil csoportok a fémekkel és egyéb kationokkal szemben metastabil komplexeket képeznek.

Minél nagyobb a fém molekulasúlya annál erősebb a komplexkötés. Ezáltal a szervezet számára szükséges mikroelemek felvételét hatékonyabbá teszik, ugyanakkor a szervezetbe került nehézfémeket kiürítik -detoxikáló hatás.

Biológiai aktivitás: A quinon csoportoknak köszönhetően részt tudnak venni a sejtek energia termelő folyamataiban, mint elektron transzfer katalizátorok, hasonlóan a redox tulajdonságokkal bíró koenzimekhez -ubiquinon, NAD, FADH.

A biológiai aktivitással kapcsolatban fontos megemlíteni a huminsavak erős - C-vitaminéhoz hasonló - redukáló hatását, és adják az aszkorbinsav meghatározásának jellemző reakcióit is. Ugyancsak élettanilag fontos a Fe ionokra kifejtett redukáló hatásuk. Fizikokémiai adszorpció: a nagy fajlagos felület és micella szerkezet az aktív szénhez viszonyítva hatásosabb adszorbens, ami a hasmenések elleni látványos hatás, ugyanakkor egyes mérgezések elleni hatás magyarázata is.

A huminsavak antivirális és antibakteraális hatása összetett folyamatok eredménye, melyről a következő részben szólunk. A huminsavak toxikológiai vizsgálata A huminsavak alternativ hatóanyagként való therápiás és profilaktikus alklamazásának alapfeltétele, hogy a különböző applikációk során toxikus hatásokat ne mutasson és genetikai elváltozásokat se indikáljon.

Az alábbiakban az általunk elvégzett és az irodalomból ismert toxikológiai vizsgálatokat foglaljuk össze. Orális, i. Az eredményeket az 1.

HUNGAROPET GAZDI-TUDÁSBÁZIS: Állatorvosoktól-Állattartóknak

Az orális LD50 értékéből megállapítható, hogy a huminsavak gyakorlatilag nem mérgezők és túladagolni sem lehet őket.

Prenatális vizsgálatok A prenatális vizsgálatok jelentős szerepet játszanak a huminsavak többgenerációs toxikológiai viselkedésének megítélésében illetve annak eldöntésében, hogy okoznak-e embriótoxikus és teratogén rendellenességeket. A vizsgálati eredményekből arra következtetésre juthatunk, hogy a huminsavak orális és i. A vizsgálatok során a csontképződésben nem volt megfigyelhető semmiféle zavar.

Makro vagy mikroszkópikus degenerációt, kóros sejtszaporulatot vagy késleltetett fejlődést nem figyeltek meg. A mutagén aktivitás vizsgálata A huminsavak mutagén aktivitását elsősorban AMES tesztekben vizsgálták.

A különböző helyeken és törzsekkel elvégzett vizsgálatok egyértelműen kizárták a mutagén hatást. A huminsavak toxikológiai vizsgálatainak eredményeiből tehát levonhatjuk azt a következtetést, hogy az állati és emberi szervezet számára nem toxikus anyagok. A huminsavak sejtmérgekkel és egyéb toxinokkal, nehézfémekkel szembeni védő hatásáról a következő cikkben bővebben szólunk.

Lapja, Elsevier, Amsterdam Deutsche Tierart.

ízületi betegségek osztályozása az állatgyógyászatban

SATO, T. Science of the Total Environment, Mutation Research, Farmakológiai vizsgálatok, hatásmechanizmus A huminsavak mint természetes hatóanyagok több szempontból is lehetséges alternatívái a chemoterápiás és antibiotikumos készítményeknek számos betegségcsoport esetében. Az alábbiakban egy rövid áttekintést adunk a lehetséges területekről, korántsem a teljesség igényével. Antivirális hatás A huminsavak antivirális hatását azután kezdték szisz-tematikusan kutatni miután véletlenül kiderült, hogy bizonyos tőzegpreparátumok sikeresen gyógyítják a száj és körömfájást.

A további kutatásokban számos RNS és DNS típusú vírusról bebizonyosodott, hogy a huminsav gátolja azok adszorpcióját és szintézisét. Az alkalmazott humát dózis minden esetben ppm alatt volt.

A huminsavak alkalmazási lehetőségei az állatgyógyászatban

A huminsav és vírusok kölcsönhatásának tisztázásához megvizsgálták az adszorpciós a penetrációs és a szintézis fázisokat: 8. Amint a táblázatból látható a vírus adszorpciót a humát teljesen gátolja, míg a szintézist kevésbé, a penetrációt pedig alig gátolja. A vizsgálatokból az a következtetés vonható le, hogy a humát elsősorban a vírus-adszorpciót gátolja. A huminsav megkötődik a vírus fehérje burkának pozitív töltésű helyein így megakadályozza, hogy az megtapadjon a szöveteken.

Antibakteriális és fungicid hatás A tőzegpreparátumok antiszeptikus hatása régóta ismert, már az Egyiptomi időkből vannak erre vonatkozó ismeretek.

A későbbi kutatások kiderítették, hogy a tényleges antibakteriális és fungicid hatás a huminsavakhoz kötődik 5. Számos mikróba huminsav érzékenységét vizsgálták eddig, közülük az alábbiakról állapították meg a huminsav érzékenységet: Staphylococcus epidermis és aureus, Streptococcus pyogenes, salmonella typhimurium, Proteus vulgaris, Enterobacter cloacease, Pseudomonas aeroginosa.

Két esetben nem tudtak ki-mutatni gátló hatást mégpedig a Streptococcus faecalis és az Escherichia coli esetében! Az antibakteriális hatás az antivirális hatáshoz képest sokkal inkább dózisfüggő. A fent említett esetekben a hatásos koncentrációk ppm alatt voltak. Minden-képpen figyelemreméltó, hogy a huminsavak gátló dózisa nagyságrendekkel kisebb mint az antibiotikumoké. A huminsavak mikróbákkal szembeni hatása a kísérletek szerint több okra is visszavezethető, elsősorban a mikrobák katalitikus anyagcsere folyamatait befolyá-solják, de a baktérium és vírustestekkel szembeni ki-mondottan károsító hatás is megfigyelhető.

osteoarthritis kezelésére alapvető vitaminok rheumatoid arthritis térdre Odintsovo

Ugyanakkor a huminsavak a káros mikrobákkal szemben közvetett védőhatást is kifejtenek azáltal, hogy reakcióba lépnek a nagymolekulájú sejtfehérje toxinok és a fertőzéses mikrobák ionos kötéseivel, ezáltal gátolják azok felszívódását a nyálkahártyán át.

A védő hatás a hasznos mikrobákat pozitívan érinti, ugyanis azok anyagcseréje az exogén mérgek által károsodhat. A fungicid hatást a bőr patogén gombáira Epidermophyton, Candida albicans is vizsgálták és megállapították, hogy a huminsav már néhány ppm koncentrációban gátló hatást fejt ki.

Immunrendszert erősítő hatás Az immunrendszer erősítése több hatás együttes ered-ménye. Részben áll közvetett hatásokból azáltal, hogy az antibakteriális, antivirális hatások miatt a szervezetnek eleve több energiája marad a védekezésre, ugyanakkor az is szerepet játszik, hogy a huminsavak segítik a mikroelemek felvételét, melyek az immun-rendszer működéséhez nélkülözhetetlenek.

Minde-zeken túl azonban megfigyelhető egy közvetlen hatás, mert a huminsav be tud kapcsolódni az immunrendszer biokémiai folyamataiba. Közvetve erre utal az a tény is, hogy a huminsav sikerrel volt alkalmazható a HIV vírus ellen. A patkányokon radioaktív huminsavval végzett eddigi kutatások kimutatták, hogy a huminsav részt vesz az immunreakciók biokémiai folyamataiban. Ugyancsak állatkísérletek igazolják az immunrendszer általános állapotának javulását huminsavak orális és intramusculáris applikációjának hatására.

Detoxikáló hatás A huminsavak a különböző sejtmérgekkel szemben de-toxikáló hatást mutatnak. A mérgek felszívódása a dózis, az idő és a gyomor valamint béltraktus kemi-szorptiv tulajdonságainak függvénye.

Így a huminsavak, mint erős kemiszorptiv tulajdonságú molekulák inaktiválni tudják a mérgeket. Eddig számos mérgező anyag inaktiválását mutatták ki állatkísérletekben.

ízületi betegségek osztályozása az állatgyógyászatban

A széntetraklorid májkárosító hatását sikerül csökkenteni huminsav hatására. Figyelemreméltó hogy a huminsav májvédő hatását mutatták ízületi betegségek osztályozása az állatgyógyászatban gyilkos galóca Amanita phalloides mérgezéseknél.

Mire kell odafigyelni kölyök vásárlásakor? Melyik fajták a leginkább érintettek? Mit lehet tenni, hogyan lehet védekezni a csipöizületi diszplázia terjedése ellen?

A felboncolt állatok májának vizsgálatából az derült ki, hogy a huminsav minden addig ismert vegyületnél hatékonyabb.